Systemutvecklare

JobMetz
  •  norrköping
  •  Data & IT
  •  Heltid
  •  Senior

Systemutvecklare

Uppdragsbeskrivning

Till vår kund i Norrköping söker vi en Systemutvecklare till uppdraget nedan:

Idag har såväl kundens målgrupper som intressenter och uppdragsgivare förväntningar på att vi ska utveckla och effektivisera verksamheten genom digitalisering. I nuläget begränsas möjligheten att digitalisera och skapa större värde för målgrupperna inom tillståndsprocesserna av föråldrad grundläggande teknik och informationshantering, bristande värdeskapande för målgrupperna samt otillräcklig digital kompetens och strategisk förmåga.

För att bättre kunna dra nytta av teknikens möjligheter i skapandet av värde för våra målgrupper, behöver vi därför genomföra ett omfattande förändringsprojekt. I projektet vill vi skapa effekter för målgrupperna och vår ärendehantering inom arbetstillstånds-, anknytnings- och studerandeprocesserna genom modernisering av informationshantering och teknisk grundmiljö, förnyelse arbetssätt och tjänster samt satsningar på att öka myndighetens digitala kompetens och strategiska förmåga i utvecklingsarbetet.

Konsulten som efterfrågas behöver kompetens för design och utveckling av it-system utifrån verksamhetens krav. Vi arbetar alltid i team där vi hjälper varandra att ta fram de bästa lösningarna. Därför behöver konsulten vara intresserad av att kontinuerligt diskutera och utvärdera sina egna och andras idéer och problem.

Konsulten implementerar valda tekniska lösningar av ett system som svarar upp mot ställda krav samt att valda lösningar ansluter sig till val av systemarkitektur. Konsulten tar personligt ansvar för kvaliteten i vald teknisk lösning.

Ska-krav

  • Du har 4 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i JEE.
  • Du har 2 års arbetslivserfarenhet av SQL.
  • Du har 2 års arbetslivserfarenhet av webbutveckling (HTML, jQuery, CSS).

Bör-krav

  • Det är önskvärt att du har 2 års arbetslivserfarenhet av Jira.
  • Det är önskvärt att du har 1 års arbetslivserfarenhet av agila metoder, t.ex.Scrum.
  • Det är önskvärt att du har 1 års arbetslivserfarenhet av Kubernetes- och Docker-plattformar.

Startdatum: 2022-03-01 Under förutsättning att säkerhetsskyddsavtal är undertecknat.

Slutdatum: 2023-06-30 Vid händelse av att tidpunkt för avtalsstart förskjuts, förskjuts också slutdatum med motsvarande kalendertid.

Plats: Uppdraget ska utföras i kundens lokaler i Norrköping. Hemarbete kan förekomma efter överenskommelse med enhetschef.

Arbetstid: 100%

Möjlighet till förlängning: T.o.m 2024-05-03

Språk: Svenska