Administratör

JobMetz
  •  stockholm
  •  Administration
  •  Heltid
  •  Junior

Inköpsadministratör/Kontraktsadministration 

Till vår kund söker vi en Inköpsadministratör/Kontraktsadministration 

Uppdragsbeskrivning 

Avdelningen ansvarar bl.a. för att definiera och följa upp efterlevnad av IT Sourcing Strategy samt IT Sourcing Governance. Vi ansvar även för att definiera och säkerställa gemensamma processer, verktyg och standards för IT Sourcing & Vendor Management. Vi supporterar också i diverse IT upphandlingar/förhandlingar, Contract Management och styr våra strategiska IT leverantörer. Vi har påbörjat en mycket spännande resa där vi tillsammans med våra externa strategiska leverantörer fokuserar på att skapa mervärde genom kostnadseffektiva IT leveranser med fokus på flexibilitet, skalbarhet och innovation. 

Funktionen är en del av Group IT som är koncerngemensamma IT avdelning som har till uppgift att stödja Gruppens olika lokala IT-avdelningar samt säkerställa koncerngemensamma synergier. 

Profil/Vi söker dig som har: 

  • Erfarenhet inom operativt inköp och inköpsadministration. 
  • Du har erfarenhet av att hantera leverantörsrelationer. 
  • Du är sammanhållande, förvaltande och koordinerande av vårt befintliga systemstöd (E-signering, avtalsdatabas osv) och även viss koordinering av mindre vidareutveckling. 
  • Du bistår övrig personal i operativa och taktiska inköpsaktiviteter inom IT segmentet. 
  • Du kommer även att vara en del i arbetet att löpande förbättra vårt ramverk och processer hur vi arbetar med IT Sourcing & Vendor Management. 

Önskvärda meriter 

  • Erfarenhet av E-signeringsverktyg (t ex Adobe Sign) är ett stort plus. 

Startdatum: Snarast

Plats: Stockholm 

Arbetstid: 40h 

Språk: Svenska