Testspecialister

JobMetz
 •  kalmar
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Junior

Testspecialister

Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker nu två stycken testspecialister. Uppdraget innefattar arbete med systemtester i fo¨rvaltningen men det kan fo¨rekomma arbete relaterat till testning i den nationella la¨kemedelslistan. Uppdraget inneba¨r systemtest av tja¨nster samt underliggande tja¨nster. Uppdraget genomfo¨rs fra¨mst i vår kunds lokaler i Kalmar under kontorstid motsvarande heltidstja¨nst (40 timmar/vecka) efter kundens aktuella behov. I vissa extrema situationer som till exempel nuvarande pandemi, Covid-19, kan det vara aktuellt med arbete hemifra°n. Resor till kundens kontor i Stockholm kan fo¨rekomma.

Uppdraget besta°r bl. a. av fo¨ljande uppgifter:

 • Designa, implementera och exekvera systemtester fo¨r tja¨nster.
 • Uppdatera och skapa nya automatiserade tester som ko¨rs i CI-pipeline
 • (Continous integration).
 • Programmera i till exempel groovy fo¨r testautomatiseringen och anva¨nda testramverk utvecklat i groovy.
 • Delta i agilt arbete.
 • Kravgranskning.
 • Tillga¨nglighetstest enligt WCAG
 • Systemtester av GUI, databaser, migrering av data samt batch hantering.
 • Uppdraget kan fo¨ra¨ndras da¨r t.ex. konsulten kan komma att inga° i andra projekt alternativt fo¨rvaltningsarbete, eller arbeta mer med automatiserade CI-tester.

Skallkrav

 • Du ska ha en mycket god fo¨rma°ga att kommunicera i tal och skrift pa° svenska och engelska.
 • Minst ett (1) a°rs erfarenhet av att designa, implementera och exekvera tester fo¨r system utan grafiskt gra¨nssnitt (t.ex. tja¨nstebaserad plattform, back-end tester).
 • Minst ett (1) a°r av arbetslivserfarenheten ska vara fo¨rva¨rvad na°gon ga°ng under den senaste trea°rsperioden.
 • Relevant universitets- eller ho¨gskoleutbildning, likva¨rdig utbildning eller genom arbete fo¨rva¨rvad kunskap.
 • Vana av att arbeta sja¨lvsta¨ndigt och i samarbete med andra.

Börkrav

 • God kompetens och erfarenhet av tester med ReadyAPI/SoapUI av Soap- eller REST-baserade tja¨nster.
 • God kompetens och erfarenhet inom testautomatisering generellt, till exempel automatisering av tja¨nster i Soap.
 • Tidigare erfarenhet av tillga¨nglighetstester.
 • Tidigare erfarenhet av GUI-tester.
 • Tidigare erfarenhet av att ha jobbat pa° myndighet.
 • Tidigare erfarenhet av att ha jobbat med va°rd och apotek.

Start: 2021-01-04 (flexibel)

Slutdatum: 2022-06-30 möjlighet till förlängning