Kravfångare/Testare

JobMetz
  •  sundsvall
  •  Data & IT
  •  Heltid
  •  Senior

Kravfångare/Testare

Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en konsult med kunskap inom kravfångst och test

Arbetet bedrivs i ett agilt team med stort eget ansvar. Arbetet präglas av samarbete och dialog inom och utanför det egna teamet. Leverantören delaktig i hela kedjan från kravdialog, analys, design, implementation och test. I utvecklingsarbetet ingår också en viktig del att teamet tillsammans tar fram olika lösningar, arkitektur och designskisser.

En annan viktig del av utvecklingsarbetet handlar om att bygga för kvalitét och automatisering, där fokus på agilt arbetssätt, testdriven utveckling (TDD), beteendedriven utveckling (BDD), Continuous Integration och Continuous Deployment är centrala.

Arbetsuppgifterna består vidare av agil kravhantering, kunden tillämpar ett iterativt och inkrementellt arbetssätt. Kunden kommunicerar krav exempelvis med stöd av acceptanskriterier, nedbrytning av krav sker med olika metoder för att åstadkomma ett inkrementellt värde.

Andra arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är att planera, genomföra och utvärdera testarbete. Testarbetet kan vara av mer tekniskt art (systemtest, systemintegrationstest, teknisk test), där kompetens kring SQL-hantering ingår. Likaså kan genomförande av test med stöd av SOUP UI eller liknande verktyg förekomma.

Vissa gränssnittstester, regressionstester och acceptanstester kan förekomma i arbetet.

Verktyg som kan förekomma i arbetet hos kunden är Jira, Confluence, AQT, SQL Developer, Cucumber, Gherkin, SOUP UI, Visio, Balsamiq.

I uppdraget ingår också att Leverantören ska dokumentera för Kundens räkning och kompetensöverföra till relevant personal hos Kunden.

Referensuppdrag 

Leverantören/konsulten ska beskriva två uppdrag som erbjuden konsult har levererat.

Leverantören/konsulten ska beskriva uppdrag som:

  • Motsvarar de uppdrag som erbjuden konsult har levererat som mest liknar det uppdrag kunden frågar efter.
  • Är levererade till en extern uppdragsgivare. Som extern räknas inte moderbolag, syskonbolag, dotterbolag eller liknande

Period

2021-03-15 tom 2022-02-28 med möjlighet till förlängning som längst till 2023-02-28

Omfattning: 100%

Ort: Sundsvall

Språk: Svenska