Testledare VGR

JobMetz
 •  göteborg
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Testledare 3 st

Uppdragsbeskrivning

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi tre stycken Testledare.

Assignment:

Fler testledare (3 st) som behövs till FVM, denna gången gäller det testledning och även att skriva testfall i Projekt Sidu (lab).

För detta uppdrag krävs det att du har arbetat med test av mjukvara och har erfarenhet av funktionella och tekniska acceptanstester, systemintegrationstester, regressionstester och användbarhetstester. För detta uppdrag krävs det goda kunskaper i Engelska och Svenska, både i tal och skrift. Testledaren kommer tillsammans med övriga testledare ansvara för att planera, leda och följa upp testarbetet i de olika arbetsströmmarna. Testledaren ska stötta arbetsströmmarna i kravhantering och testledning men även för att ta fram testfall.

Utöver ovan ingår även följande i testledarens arbetsuppgifter:

 • Följa FVM:s Teststrategi och Riktlinjer samt övriga testdokument.
 • Följa FVM:s process för kravarbete.
 • Stötta projekten i framtagande av acceptanskriterier.
 • Arbeta på uppdrag av huvudprojektledare och/eller IT-projektledare för projekt "Test".
 • Tillsammans med leverantören identifiera behovet av test i projekten, vad som ska testas samt hur de identifierade områden ska testas.
 • Upprätta erforderliga dokument så som testplaner och testunderlag/testfall enligt FVM:s testprocess.
 • Säkerställa och arbeta för att testplaneringen hänger ihop i hela programmet.
 • Rapportera status och risker till projektledning.
 • Samordna tester genom kontakt med testare, leverantör, tekniker, testmiljörådgivare samt testledare i övriga projekt i programmet.
 • Sammanställa och rapportera fel, avvikelser och testresultat till projektledare/styrgrupp löpande under testperioden samt efter avslutade tester.
 • Kunna agera som testledare i andra delar av programmet vid behov.

Arbetsformer

Uppdragets arbete sker i projektform, och följer det arbetssätt som beskrivs i VGR:s projektstyrningsmodell. Arbetet planeras i samråd med projektledare för Projekt Test, leverantör samt övriga testledare inom programmet. Projektet är huvudsakligen baserat på Flöjelbergsgatan i Mölndal, men arbetsmöten sker även via Teams.

Background:

FVM är regionens viktigaste digitaliseringssatsning. Med införandet av FVM kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på. All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den FVM består av ett antal projekt som koordineras för att nå en gemensam målbild. Programmet arbetar med fyra huvudsakliga områden Verksamhet och Informatik, Upphandling, Teknik samt Implementering – dessa drivs i projektform.

Om testarbetet i projekten

Projekt Test är en del av programmet FVM och ansvarar för att samtliga testtyper, i framtagen "Teststrategi och riktlinjer" samt "Huvudtestplan", för FVM blir planerade och genomförda.

Tester kommer att utföras i flertalet projekt i FVM och det är Projekt Test som säkerställer att de krav som har upphandlats och som står i kontraktet mellan Västra Götalandsregionen och leverantören testas. Testaktiviteter ingår i flertalet delar i programmet och projekt Test har tillsammans med leverantören till uppgift att samordna och hålla ihop dessa aktiviteter samt skapa förutsättningar för test. Vi söker en testledare ska ansvara för testarbetet inom ramen för de funktionella och tekniska testerna.

Information om FVM: https://www.vgregion.se/fvm

Profile of the consultants competence:

 • Minst 3 års erfarenhet av testarbete och testdesign.
 • Goda IT-kunskaper och vana av att arbeta i olika IT-miljöer och system.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
 • God organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
 • Vana av att hålla ihop och ansvara för processer och att arbeta med samarbetsytor.
 • Erfarenhet av hälso- och sjukvård.

Personliga egenskaper

Programmet består av många projekt och arbetsströmmar. Tillsammans med övriga testledare kommer du att testleda uppemot 100 testare i de funktionella testerna. Detta uppdrag kräver således ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Vi värdesätter en hög serviceanda och ett professionellt förhållningssätt. Du är en duktig kommunikatör som trivs med att arbeta i en föränderlig och komplex organisation. Du är engagerad, drivande, nyfiken och söker den information du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

VGR ser att det är meriterande om du har:

 • ISTQB Certifiering.
 • Praktisk erfarenhet av ledande testverktyg.
 • Tidigare erfarenhet av test av laboratoriesystem.