Scrum Master

JobMetz
 •  stockholm
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Scrum Master- Skatteverket

Uppdragsbeskrivning

Kundens två egna team (totalt 10 personer) som ansvarar för tjänsten ”Middleware” hos vår kund Skatteverket behöver en Scrum Master / Teamlead på heltid. Det övergripande målet för rollen är att hjälpa teamet att få framdrift och effektivitet i arbetet samt att koordinera med andra team. Scrum mastern ska därför vara väl förtrogen med de verktyg och ceremonier Scrum förespråkar för ett effektivt teamsamarbete samt Agil utvecklingsmetodik. I detta ingår, förutom att facilitera Scrum ceremonierna, att aktivt verka för förbättringar genom att coacha teamet i agila värderingar.

Vi önskar även att personen agerar teamlead, med mål att samarbete med kund, oss på R2M och individerna i teamet fungerar på ett bra sätt: att det är kul på jobbet och vi har rätt kompetenser på plats för framtiden.  

Scrum mastern verkar inom nedanstående områden:

 • Faciliterar nedbrytning och estimering av Epic och Features till mindre leverbara bitar
 • Faciliterar sprintplanering, dagliga ståupp möten, sprintdemo och retrospective med målet att hela tiden utveckla (snarare än cementera) teamets sätt att arbeta.
 • Vägleder sitt team och Tjänsteansvarig hur man använder och följer Agila metoder och hur man praktiserar Scrum.
 • Hjälper Tjänsteansvarig och teamet att uppnå kund-/beställarnöjdhet
 • Vägleder sitt team i självledarskap, självorganisation och ägaransvar över underhållsbarhet samt driftbarhet för produkten/tjänsten.
 • Hjälper till med att undanröja hinder som teamet inte kan lösa själva
 • Hjälper teamet utveckla och uppnå högre mognadsgrad inom Scrum
 • Skapa en miljö av psykolgisk säkerhet där erfarenheterna och kunskapen tas tillvara om man inte lyckas (istället för att peka finger).
 • Bistår med att hantera kommunikation och koordinering med andra team.

Mätning, uppföljning och proaktivt förbättringsarbete

 • Implementerar mätvärden för uppföljning av teamets leveranskapacitet.
 • Följer upp och beräknar teamets leveranskapacitet över tid för att föbättra leveransprognostiseringen.
 • Implementerar mätvärden som stöd för teamets kontinuerliga förbättringsarbete.
 • Följer upp mätvärden som stöd för teamets kontinuerliga förbättringsarbete.
 • Coachar sina teammedlemmar i att föreslå kortsiktiga och långsiktiga förbättringar avseende det Agila arbetssättet.
 • Hanterar situationer och händelser som kan hindra fullgörandet av teamets uppdrag.
 • Planerar aktiviteter för att hantera avvikelser.

Samverkan

 • Samverkar med övriga Scrum mastrar, Tjänsteansvarig, ledare och Utvecklingsteamen för att, vid behov, kunna synkronisera planeringen av teamens arbete.
 • Samverkar kontinuerligt med sektionschefen för att förbättra teamets kompetens, kapacitet samt resultat.

Administration, prognos

 • Säkerställer att det finns data om progressen av teamets arbete i innevarande sprint.
 • Tar fram prognos på leveranser från teamet utifrån historisk data om teamets leveranskapacitet samt given prioritet i backlogen.
 • Deltar i leveransavstämningsmöten tillsammans med kundansvarig hos R2M, Tjänsteansvarig och Personalansvarig hos Skatteverket. 

En säkerhetsklassning nivå 2 kommer att genomföras innan start.

Skall krav

 • Certifierad Scrum master
 • 2 års dokumenterad erfarenhet av en roll Scrum Master
 • Erfarenhet av att ha arbetat som teamlead/teknisk projektledare
 • Erfarenhet av myndigheter

Placeringsort: Solna/distans

Avtalsperiod: ASAP till och med 2024-01-31

Omfattning: 100%