Testledare

JobMetz
  •  örebro
  •  Data & IT
  •  Heltid
  •  Senior

Testledare

Uppdragsbeskrivning

Uppdragen innebär att utföra respektive leda last-, prestanda- och riktighetstestning av komplexadistribuerade system i samband med ändringar i driftsmiljö, de aktuella systemen och derasintegrationer. Mycket egenutvecklad mjukvara i Microsoft miljö. Uppdragen avser i första hand arbete inom ramen för VTR, men kan vid behov även komma att innefatta test alt. testledning inom annat projekt, produktområde eller avdelning på Transportstyrelsen.

Testledare

Planera, förbereda och stötta testning i samband med förändringar i ett komplext system. Testerna avser att säkerställa tillräcklig prestanda, lastkapacitet och riktighet vid stresstest av systemet i samband med förändringar i driftsplattform och mjukvara. Systemet utvecklas och driftas i Microsoft miljö. Testledning sker enligt Transportstyrelsens riktlinjer för testning, vilka gås igenom i samband med uppdragsstart. Utöver att planera och styra testningen ingår även ta fram dokumentation och stöd för långsiktig återanvändning av testförfarandet. Uppdraget ska utföras under normal arbetstid, men det kan i undantagsfall bli aktuellt med planerat övertidsarbete.

Ska-krav

  • Minst 4 års erfarenhet att testleda i komplexa/distribuerade system med flera integrationer innefattande Microsoft miljö
  • Erfarenhet av testledning inom stora och komplexa organisationer inom t.ex. offentlig förvaltning Det innebär att arbete tidigare utförts inom organisationer som har ett djup med flera organisatoriska nivåer och en komplexitet som innebär att det finns flera beroenden från andra uppdrag som påverkar det egna projektet samt en förvaltningsorganisation som påverkar pågående uppdrag och projekt.
  • Du ska ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att samarbeta med och ta hjälp av olika kompetenser, både inom IT och verksamhet
  • Erfarenhet av agilt arbetssätt

Bör-krav

  • Erfarenhet av att arbeta i Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS 2013 eller senare) Observera att mervärdet är högre om konsulten fått erfarenheten genom arbete som testledare. Det är därför viktigt att det tydligt framgår i vilken roll arbete med ADS/TFS har skett.

Övrigt:

Placeringsort: Örebro

Avtalsperiod: 2022-11-07 – 2024-10-31

Omfattning: 100%