Kravanalytiker

JobMetz
 •  göteborg
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Kravanalytiker

Uppdragsbeskrivning

Avropet avser en kravanalytiker till Havs- och vattenmyndigheten.

Som kravanalytiker gör du följande:

 • Samlar in, beskriver, detaljerar och analyserar användarbehov och krav inom nyanskaffning och vidareutveckling av IT-lösningar/digitalisering.
 • Stödjer beställare vid upphandling av IT-system/digitaliseringslösningar.
 • Hjälper verksamheten att göra rätt vägval baserat på HaV:s digitaliseringsstrategi.
 • Stödjer utvecklingsteam genom att utföra kravutredningar samt att fortlöpande detaljera kraven. 

Uppdraget innebär, utöver beskrivningen ovan, följande ansvarsområden:

 • Ansvarar för framtagning av funktionella och icke funktionella krav.
 • Ansvar för att förmedla krav samt svara på frågor om kraven inom ett projektteam eller ett utvecklingsteam
 • Ansvar för att samarbeta med testledare och testare.
 • Ansvarar för att planera kravinsamlingsarbetet samt leda det (tex genomföra workshops etc).
 • Ansvarar för att leda kravgranskningar / att de genomförs

Ska-krav

 • Kompetensnivå 5 (12+ års erfarenhet inom området).
 • Hög förståelse för en myndighets verksamheter och verksamheternas arbete.
 • God intressenthantering.
 • God analytisk förmåga.
 • Erfarenhet av mötesfacilitering och workshopledning.
 • Mycket goda kunskaper i svenska (tal och text), Goda kunskaper i engelska (tal och text).

Övrigt

Plats: Göteborg

Omfattning: 100%

Start: Så snart som möjligt. Enligt överenskommelse.