Projektledare

JobMetz
 •  stockholm
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

IT-Projektledare

Specifikation:

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt idag och i framtiden och är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät har drygt 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg men vi har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

Beskrivning av nivå 4: Hög generalist-kompetens, och mycket hög utbildning och kompetens inom aktuellt område. Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 10 års erfarenhet inom området. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Tar huvudansvar för ett område. Kan leda en större grupp. Mycket stor självständighet.

Bakgrund/Uppdragsbeskrivning

Som IT-projektledare leder du ett eller flera projekt inom Svenska kraftnät. Projekten bemannas av interna resurser och konsulter inom IT samt av verksamhetsspecialister. Du rapporterar projektens framdrift mot uppställda mål och planer till beställare och styrgrupp. Som stöd har du projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till Svenska kraftnäts behov. Utöver PPS styrs vi som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Svenska kraftnät använder projektverktyget Antura för projektrapportering samt resursallokering. Som konsult i projektledarrollen tillhör du Avdelning IT-strategi och styrning där flertalet av våra IT-projektledare finns.

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult, en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät.

Detta uppdrag avser projektledning av ett projekt inom ett större program på Svenska Kraftnät. Vi ser behov av en erfaren projektledare som tidigare drivit större systemskiftesprojekt med en bevisad pondus och goda kommunikationsfärdigheter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga projektledaraktiviteter såsom att planera, leda, samordna och administrera projektet genom alla projektfaser, så att målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat. I arbetsuppgifterna ingår också förankring i organisationen samt överlämning till en förvaltningsorganisation.

 • Stötta projektägare/beställare i att fram projektdirektiv och behövliga underlag enligt ovanstående premisser och Svenska kraftnäts anvisningar samt styr- och projektmodeller
 • Driva aktiviteter och löpande rapportera framdrift och risker till styrgrupp
 • Löpande informera olika intressentgrupper
 • Ansvara för projektets budget och resursallokering
 • Ansvara för att projektet levereras i tid och till rätt kvalitet
 • Hantera leverantörer och leverantörskontakter
 • Vid behov upphandla ny lösning enligt Svenska kraftnäts direktiv och processer (tex LOU)
 • Leda interna projektresurser på ett tydligt och positivt sätt enligt Svenska Kraftnäts värdegrund
 • Bidra till förvaltningsplanen och budgetprocessen

Skallkrav

Utbildning (Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat):

 • Högskoleutbildning med inriktning mot data och/eller systemvetenskap alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
 • Certifiering/Utbildning inom PPS/PRINCE2/XLPM/PROPS eller motsvarande projektstyrning

Kompetens och Erfarenhet:

 • Minst 10 års arbetslivserfarenhet som IT-projektledare
 • Projektlett minst 2 (fleråriga) större IT- projekt av högt prioriterad karaktär
 • Erfarenhet av minst 2 uppdrag inom IT i offentlig sektor de senaste 10 åren
 • Projektlett minst 3 införanden av standardsystem där krav mot externa parter har ingått
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Börkrav

 • Erfarenhet som programledare i större IT- förändring
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att leda projekt med införande av ICS-system (Industrial Control System) t.ex. såsom SCADA
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att leda projekt inom energibranschen
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet från verksamhet med hög skyddsklass

Annat

 • God samarbetsförmåga och initiativförmåga
 • Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
 • Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
 • Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
 • Arbetar självständigt och målinriktat
 • Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
 • Förmåga att arbeta i grupp

Placering: Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg

Omfattning: 100 % 

Längd: 1 år.