Teknisk testledare

JobMetz
 •  göteborg
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Teknisk Testledare

Uppdragsbeskrivning

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Teknisk testledare Migrering FVM.

Uppdrag:

 • I testledarens arbetsuppgifter ingår det att för projekt "Migrering FVM"
 • Följa VGR:s riktlinjer för test av informationssystem
 • Arbeta på uppdrag av huvudprojektledare och/eller IT-projektledare för projekt "Migrering FVM"
 • Identifiera behovet av test i projektet, vad som ska testas samt hur de identifierade områden ska testas
 • Upprätta erforderliga dokument enligt testprocessen
 • Rapportera status och risker till projektledning
 • Samordna tester genom kontakt med testare, leverantör, tekniker, testmiljörådgivare samt testledare i övriga projekt i programmet
 • Driva och koordinera arbetet med att skapa testfall och övriga testunderlag
 • Sammanställa och rapportera fel, avvikelser och testresultat till projektledare/styrgrupp löpande under testperioden samt efter avslutade tester
 • Överlämna testfall, övriga testunderlag och eventuellt kvarvarande fel till aktuellt objekt/motsvarande efter projektslut

Arbetsformer

Uppdragets arbete sker i projektform, och följer det arbetssätt som beskrivs i VGR:s projektstyrningsmodell. Arbetet planeras i samråd med projektledning för Projekt Migrering och övriga testledare inom programmet.

Projektet är huvudsakligen baserat på Bergfotsgatan i Mölndal, men det finns goda möjligheter att utföra delar av arbetet på distans, exempelvis via Teams.

Kompetens

 • Erfarenhet av testarbete i VGR.

Personliga egenskaper

Denna tjänst kräver ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Migrering är ett brett område, testledaren kommer att få vara med och ta fram sin egna arbetsstruktur men den ska självfallet följa VGR:s riktlinjer för Test.

Background:

FVM är regionens viktigaste digitaliseringssatsning. Med införandet av FVM kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på.

All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den FVM består av ett antal projekt som koordineras för att nå en gemensam målbild. Programmet arbetar med fyra huvudsakliga områden Verksamhet och Informatik, Upphandling, Teknik samt Implementering – dessa drivs i projektform.

Om Test-projektet

Projekt Test är en del av programmet FVM och ansvarar för planering och genomförande av funktionella samt tekniska tester enligt framtagen och beslutad VGR-modell. Tester kommer att utföras i flertalet projekt i FVM. Projekt test kommer att ha övergripande ansvar för planering och genomförande oavsett i vilket projekt tester genomförs. För detaljer om VGR-modell, se Bilaga 06 - Test och/eller Riktlinjer för test av informationssystem på VGR– RS 2016–00906.

Projekt Test syftar till att säkerställa att Millenium uppfyller de krav som upphandlats och som står i kontraktet mellan Västra Götalandsregionen och Cerner. Testaktiviteter ingår i flertalet delar i programmet och projekt Test har tillsammans med Cerner till uppgift att samordna och hålla ihop dessa aktiviteter samt skapa förutsättningar för test.

Projekt Migrering är en del av program FVM och syftar till att säkerställa att data från de system i VGR som ersätts av Millennium migreras eller omhändertas på annat sätt, samt att systemen kan avvecklas.

Projekt Migrering söker en kravanalytiker/teknisk testledare som ska ansvara för testarbetet i projektet, vilket även inkluderar att säkerställa testbarhet . Inom ramen för projektet Migrering ingår det kravanalys och att acceptanstesta migrerade data i Millenium samt i R7.

Profile of the consultants competence:

 • REQB/IREB certifierad (meriterande)
 • Kunskap om processer och arbetsflöden, både att identifiera och dokumentera
 • God kunskap i svenska i både tal och skrift
 • God kunskap om tekniska IT-lösningar
 • Erfarenhet av projektarbete och att arbeta och fungera väl i team
 • Kunskap om VGR:s projektorganisation (meriterande)
 • Stor självständighet
 • Drivande och ansvarstagande
 • Erfarenhet från vårdsektorn (meriterande)
 • Kommunikativ, strukturerad, analytisk förmåga

Requirements - must have:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag.
 • Förmåga att hantera kunddialog och beställardialog på ett professionellt sätt.
 • Förmåga att visa på ett tydligt ledarskap och god förmåga att kommunicera i en komplex miljö.
 • Förmåga att driva uppdrag mot uppsatta mål inom givna ramar.
 • Referenser (Med referenser menas personer med kontaktuppgifter eller exempel från utförda liknande uppdrag/arbeten.)