Testledare

JobMetz
 •  stockholm
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Testledare

Allmän beskrivning:

Kronofogden bedriver en satsning på att digitalisera och automatisera sina verksamhetsstöd. Det innebär uppdatering och nyutveckling av befintliga och nya it-stöd som är förutsättning för digitalisering och automatisering. Till it avdelningen och Leveransområde Verkställa söker vi nu en erfaren testledare som arbetar med de olika it-stöden i såväl i ny- och vidareutveckling som i förvaltning.

Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning:

Som testledare inom området är du ansvarig för att samordna samtliga teams testarbete med stöd av Leveransledare och testare i respektive team. Du är också del av leveransområdets ledningsgrupp med fokus på test och kvalitetssäkring. 

Testledare:

 • Leder testarbetet inom Leveransområdet i enlighet med Myndighetens processer och arbetsmetodik för test 
 • Driver testarbete inom leveransområdets beslutade tids- och budgetramar.
 • Arbetar kontinuerligt med utvärdering och förbättring av arbetssätt och bidrar aktivt med kompetensspridning.
 • Stöttar Leveransledare i uppföljning och hantering av applikationer i förvaltning.
 • Upprättar teststrategi och testplanering i enlighet med milstolpar och i dialog med Leverans/initativledare och produktägare. 
 • Deltar och vid behov, initierar aktiviteter vid riskanalyser avseende produktkvalitet. 
 • Leder testmöten och vid behov deltar i granskningar. 
 • Driver och vid behov, deltar i det dagliga testarbetet genom att analysera krav och skapa testfall. 
 • Samordning av teknisk hantering av systemmiljöer som till exempel, felsökning och återstarter. 
 • Kommunicerar kontinuerligt framsteg och risker i testarbetet internt och externt.
 • Rapporterar resultat och prognoser om produktkvalitet. 

Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att teamet lyckas med agilt utvecklingsarbete.

För att vara framgångsrik i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, men också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara analytisk, strukturerad och stresstålig. Vi ser gärna att du arbetar proaktivt.

Språkkunskaper:

 • Utmärkt svenska i tal och skrift.

Skall krav

 • Minst 8 års erfarenhet under de senaste 10 åren av:
 • Systemutvecklingsmetodik enligt PEJL och Agil utveckling med fokus på Test
 • Testledaruppgifter i stora och komplexa systemmiljöer
 • Teknisk testning, dvs erfarenhet och insikt i vad som krävs i form av teknisk miljö och verktyg för att framgångsrikt genomföra testning.
 • Erfarenhet från minst två projekt under de senaste 8 åren där testautomatisering tillämpats framgångsrikt. 
 • Minst 5 års erfarenhet av test i agila projekt, dvs nära kontinuerligt samarbete mellan Test, Krav, Utveckling, CM/Miljö
 • Minst 5 års erfarenhet av:
 • Erfarenhet av agila verktyg för krav/test-hantering, t ex Jira eller motsvarande
 • Erfarenhet av arbete på större statlig myndighet, eller motsvarande större organistaion ( >1000 anställda)
 • Erfarenhet av stort projekt med fler än 50 personer och flera utvecklingsteam samt flertalet integrationer
 • Eftergymnasial utbildning inom Data/IT
 • ISTQB-certifiering Foundation level

Bör krav

 • Har grundläggande kunskaper i kravanalys och projektstyrning 
 • Erfarenhet av test i JavaEE-miljö på Unix/Linux-plattform 
 • Erfarenhet av BDD-baserad testning 
 • Erfarenhet från integrationsintesiv testning
 • God dokumentationsförmåga 
 • Erfarenhet av applikationsförvaltning

Startdatum: 20210701

Slutdatum: 20221231, med möjlighet till ett års förlängning. 

Placeringsort: Sundbyberg