Testledare

JobMetz
 •  göteborg
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Testledare inom säkerhet och prestanda tester

Uppdragsbeskrivning

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Testledare inom säkerhet och prestandatester.

Arbetsuppgifter och ansvar:

För detta uppdrag krävs det att du har arbetat med teknisk verifiering av mjukvara och bl.a. har erfarenhet av att testa installation, prestanda, kringutrustning, integrationer, återställning, loggning, säkerhet. Du ska kunna identifiera vilka testfall som ska ligga till grund för kommande regressionstester. Det krävs även goda kunskaper i Engelska och Svenska, både i tal och skrift.

Utöver ovan ingår även följande i rollens arbetsuppgifter:

Följa FVM:s Teststrategi och Riktlinjer samt tillhörande testdokument

Arbeta på uppdrag av huvudprojektledare och/eller IT-projektledare för projekt "Test" men samverka med övriga projektledare/uppdragsledare inom programmet.

Tillsammans med leverantören och övriga testledare identifiera behovet av test i projekten, vad som ska testas samt hur de identifierade områden ska testas utifrån kravställning

Skapa nya testfall och övriga testunderlag.

Granska och justera befintliga testfall och övriga testunderlag.

Samordna tester genom kontakt med testare, leverantör, tekniker, testmiljörådgivare samt testledare i övriga projekt i programmet.

Sammanställa och rapportera fel, avvikelser och testresultat till projektledare/styrgrupp löpande under testperioden samt efter avslutade tester.

Överlämna testfall, övriga testunderlag och eventuellt kvarvarande fel till aktuellt objekt/motsvarande efter projektslut.

Kunna agera som testledare och stötta andra projekt i programmet.

Utföra säkerhetstester manuellt och eller med verktyg vid behov.

Utföra prestandatester och utvärdera leverantörers prestandatester.

Kunna granska lösningar (tekniska lösningsbeskrivningar och fysiska lösningar) ur ett icke funktionellt perspektiv. Främst Säkerhet och Prestanda.

Arbetsformer

Uppdragets arbete sker i projektform, och följer det arbetssätt som beskrivs i VGR:s projektstyrningsmodell. Arbetet planeras i samråd med projektledare för Projekt Test samt övriga testledare inom programmet. Projektet är huvudsakligen baserat på Flöjelbergsgatan i Mölndal, men arbetsmöten kan även förekomma via Teams.

Om Program Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

FVM är regionens viktigaste digitaliseringssatsning. Med införandet av FVM kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på. All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den FVM består av ett antal projekt som koordineras för att nå en gemensam målbild.

Programmet arbetar med fyra huvudsakliga områden Verksamhet och Informatik, Upphandling, Teknik samt Implementering – dessa drivs i projektform. Om testarbetet i projekten Projekt Test är en del av programmet FVM och ansvarar för att samtliga tester i framtagen "Teststrategi och riktlinjer" samt "Huvudtestplan" för FVM blir planerade och genomförda. Tester kommer att utföras i flertalet projekt i FVM och det är Projekt Test som säkerställer att de krav som har upphandlats och som står i kontraktet mellan Västra Götalandsregionen och Cerner testas. Testaktiviteter ingår i flertalet delar i programmet och projekt Test har tillsammans med leverantören till uppgift att samordna och hålla ihop dessa aktiviteter samt skapa förutsättningar för test.

Inom ramen för testarbetet i FVM ingår prestanda och säkerhetstester som en del av Tekniska tester.

Projektet syftar till att säkerställa att sätta upp och etablera Millenniums IT-plattform i FVM-programmet. Projektet ska säkerställa att Millennium fungerar på ett optimalt sätt, både enskilt och i samverkan med andra relevanta IT-komponenter, regionalt och nationellt. VGR kommer att ha driften i sina egna datahallar.

Till projekt Test inom programmet söker vi nu en kombinerad testledare och testare med teknisk kompetens samt erfarenhet av kravhantering. Resursen ska tillsammans med övriga testledare samt projekt arbeta med testdesign och ta fram testfall inom ramen för prestanda och säkerhetstester. Även fler testtyper både inom det funktionella och tekniska testområdet kan omfattas.

Kompetensprofil:

Denna tjänst kräver ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Test är ett brett område, testledaren kommer att få vara med och ta fram sin egen arbetsstruktur men det ska självfallet följa FVM:s teststrategi och riktlinjer för Test. Vi värdesätter en hög serviceanda och ett professionellt förhållningssätt. Du är en duktig kommunikatör som trivs med att arbeta i en föränderlig och komplex organisation. Du är engagerad, drivande, nyfiken och söker den information du behöver för att komma vidare i ditt arbete

Skallkrav:

 • Minst 3 års erfarenhet av testarbete och testdesign.
 • Erfarenhet av säkerhet och prestandatester.
 • Goda IT-kunskaper och vana av att arbeta i olika IT-miljöer och system.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
 • God organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
 • Vana av att hålla ihop och ansvara för processer och att arbeta med samarbetsytor.
 • Erfarenhet av hälso- och sjukvård

Vi ser att det är meriterande om du har:

 • ISTQB Certifiering
 • Säkerhetscertifiering ISO 27001 (LIS)
 • Praktisk erfarenhet av ledande testverktyg
 • Testadministration: ReQtest
 • Prestandatester: JMeter, Gatling eller likande open source verktyg.
 • Funktionella tester: Cucumber, Selenium, Fitnesse eller SoapUI eller likande.
 • Säkerhet: SQLMAP, BurpSuite eller likande