Testledare

JobMetz
 •  norrköping
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Testledare – Statens servicecenter

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget som testledare är placerat inom IT-avdelningen, enheten för IT-projekt, på Statens servicecenter. De projektuppdraget avser har olika komplexitet där testledaren kommer att planera och genomföra olika tester av systemstöd enligt den process och de rutiner som finns framtagna på myndigheten. Testledarens främsta uppgift är att planera och genomföra tester på de testnivåer som är aktuella, ofta acceptanstest av systemstöd. Testerna genomförs ofta i verksamheten av olika yrkesgrupper vilket betyder många kontaktytor, både internt och hos Statens servicecenters leverantörer. Konsulten kommer att ingå i ett team av testledare där uppdragen fördelas löpande i myndighetens projekt- och förvaltningsportfölj, även testaktiviteter inom ramen för systemförvaltning kan förekomma.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet inom aktuell roll)
 • Akademisk examen eller annan för uppdraget relevant utbildning.
 • Minst 5 års erfarenhet av testledning.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • God kunskap kring testmetoder och testplanering (ISTQB, ISO IEEE mfl.)
 • Kunskap att själv kunna utföra testning.
 • God generell IT-kunskap.

Meriterande

 • God erfarenhet inom lön/ekonomi-området. Med erfarenhet avses exempelvis testare eller systemadministratör.
 • Gerfarenhet av att leda tester med personal från mottagande (kundmyndighet eller avdelning internt) verksamheter.

Placeringsort: Stationeringsort är på något av våra kontor i Östersund, Gävle, Norrköping Göteborg eller Norrköping

Avtalsperiod: Kontrakt gäller initialt i tolv (12) månader med förlängning på ytterligare 6 + 6 + 6 månader

Omfattning: 100%