Testledare

JobMetz
  •  sverige
  •  Data & IT
  •  Heltid
  •  Senior

Testledare

Uppdragsbeskrivning

Till vår kund transportstyrelsen vi en testledare till uppdraget nedan:

Uppdraget innebär att arbeta som testare och bemanna ett av våra agila team inom produkt

Ärendehantering.

Konsulten kommer att arbeta med testrelaterade uppgifter enligt de riktlinjer som är fastställda av myndighetens testcenter. I arbetsuppgifterna ingår även förvaltningsaktiviteter, tex. incidenthantering och 2:a linjens användarstöd.

Test

Avser arbete med utförande av test samt att utvärdera testresultat och/eller testa att ett ITsystem uppfyller de krav på prestanda och belastning som ställts. Detta kan vara att mäta hur väl IT-system klarar denna typ av test samt att analysera testresultatet är några andra av prestandatestarens uppgifter. Det omfattar även testautomatisering d.v.s arbete med att planera inför och utföra test med programvara för automatisk testexekvering samt att analysera och rapportera testutfallet

Ska-krav

  • Minst 2 års erfarenhet av att skriva testfall utifrån användningsfall, icke funktionella krav och designspecifikationer
  • Erfarenhet av att arbeta med felrapportering och testverktyg
  • Vana att testa distribuerade system som spänner över olika miljöer och med flera integrationer
  • Minst 1 års erfarenhet av uppdrag som genomförts med ett agilt arbetssätt
  • Minst 1 års erfarenhet av att använda sig av Microsoft Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS) 

Bör-krav

  • Har minst 1 års erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3.

Startdatum: 2022-09-01

Slutdatum: 2024-08-31

Plats: Örebro, uppdraget kan även utföras i Transportstyrelsens lokaler på någon av övriga huvudorter: Norrköping, Borlänge eller Stockholm Kista.

Arbetstid: 40h/vecka (100%)

Språk: Svenska