Testare

JobMetz
  •  örebro
  •  Data & IT
  •  Heltid
  •  Senior

Testare

Uppdragsbeskrivning

Uppdragen innebär att utföra respektive leda last-, prestanda- och riktighetstestning av komplexa distribuerade system i samband med ändringar i driftsmiljö, de aktuella systemen och deras integrationer. Mycket egenutvecklad mjukvara i Microsoft miljö. Uppdragen avser i första hand arbete inom ramen för VTR, men kan vid behov även komma att innefatta test alt. testledning inom annat projekt, produktområde eller avdelning på Transportstyrelsen.

Testare

Utföra testning i samband med förändringar i ett komplext system. Testerna avser att säkerställa tillräcklig prestanda, lastkapacitet och riktighet vid stresstest av systemet i samband med förändringar i driftsplattform och mjukvara. Systemet utvecklas och driftas i Microsoft miljö. Testning sker enligt Transportstyrelsens riktlinjer för testning, vilka gås igenom i samband med uppdragsstart. Utöver att utföra testarbete ingår även ta fram dokumentation och stöd för långsiktig återanvändning av testförfarandet.

Uppdraget ska utföras under normal arbetstid, men det kan i undantagsfall bli aktuellt med planerat övertidsarbete.

Ska-krav

  • Minst 4 års erfarenhet av att prestanda-/last- och riktighetstesta i distribuerade system som spänner över olika miljöer och med flera integrationer innefattande Microsoft miljö
  • Du ska ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att samarbeta med olika kompetenser, både inom IT och verksamhet
  • Du ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt

Bör-krav

  • Erfarenhet av att arbeta i Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS 2013 eller senare)
  • Erfarenhet av arbete inom stora och komplexa organisationer. Det innebär att arbete tidigare utförts inom organisationer som har ett djup med flera organisatoriska nivåer och en komplexitet som innebär att det finns flera beroenden från andra uppdrag som påverkar det egna projektet samt en förvaltningsorganisation som påverkar pågående uppdrag och projekt.

Övrigt:

Placeringsort: Örebro

Avtalsperiod: 2022-11-07 – 2024-10-31

Omfattning: 100%