Business Analyst

JobMetz
 •  göteborg
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Business Analyst

Uppdragsbeskrivning

Nu söker vi en Business Analyst / Kravinsamlare åt vår kund Västra Götalandsregionen. 

Uppdraget:

Som Business Analyst (BA) arbetar du med att leverera lösningar av högsta kvalitet, i ett nära samarbete med ditt team. Du kommer arbeta ihop med kollegor så som produktägare, utvecklare, arkitekter, samt intressenter från verksamheten. Du jobbar aktivt för att skapa goda samarbetsytor i gränslandet mellan IT och verksamhet.

Du fokuserar på verksamhetens behov, utmaningar och möjligheter. Rollen går ut på att hjälpa organisationen att konceptualisera och formulera insikter, och att nå konsensus med relevanta intressenter om vad som behöver göras och hur vägen dit ser ut. En BA är ofta med i allt ifrån förstudiearbete, till genomförande i realiserande projekt eller program och hjälper till att facilitera, analysera, strukturera och visualisera verksamheten (både nuläge och förändringsresa) med hjälp av olika metoder och modeller. Att arbeta som BA handlar om att se behovet framför lösningen.

Bakgrund:

Hos Koncernstab Digitalisering (KSD) pågår ett program för att etablera en 5G-arkitektur för Västra Götalandsregionen (VGR). Det innebär ny teknologi som skall sammanfogas med befintlig infrastruktur. Den nya infrastrukturen kommer att introducera för VGR ny teknik, vilket kommer att påverka leverans- och förvaltningsorganisationerna på VGR.

Syftet är att få en autonom, stabil miljö, med hög tillgänglighet, vilket våra kunder inom VGR har behov av. Programmet är nu i en första fas, att designa och dokumentera lösningen för VGR:s kommande Mission Critical (MCx) system. I ett senare skede skall denna implementeras.

Vi söker därför nu en erfaren och kunnig Business Analyst (BA) inom Infrastruktur och Telekommunikation.

Profilen VGR söker:

Vi söker en engagerad, drivande och lyhörd BA som har sina styrkor inom att samarbeta, verka i en självstyrande grupp och delar med sig av sina idéer och erfarenheter. Ha struktur och kunna dokumentera sitt arbete och konceptualisera behoven/lösningen.

Krav:

 • Minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet som BA inom komplex IT-infrastruktur
 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande certifikat och arbetslivserfarenhet
 • Stark analytisk och konceptuell förmåga att identifiera, strukturera och dokumentera funktionella och icke funktionella krav i komplexa strukturer
 • Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Erfarenhet av att hålla intervjuer, workshops och kunna sammanställa relevant information i rapporter, mallar, checklistor, rekommendationer inför nästa steg
 • Arbetserfarenhet av kravinsamling från verksamheten för vidare omsättning till funktionella och icke-funktionella krav på en teknisk lösning
 • Erfarenhet inom konceptualisering av verksamheten t ex genom processbeskrivningar, förmågekartor, governance, roadmaps, prioritering och framtagande av flödesscheman
 • Erfarenhet av att fånga, beskriva och relatera information på lämpligt sätt (t ex genom begrepps- och informationsmodeller)
 • Erfarenhet av att formulera och avgränsa krav i olika former (t ex i epics, features eller User storys).
 • Goda meriter som visar på framgång inom kravhantering
 • God kommunikationsförmåga
 • Erfarenhet av 3GPP och Mission Critical

Meriterande:

 • Arbetat inom IT- såväl som telekommunikationsområdet
 • Tidigare erfarenheter av arbete inom politiskt styrda organisationer
 • God kännedom inom infrastrukturella frågeställningar
 • Arbetserfarenhet av att samarbeta med verksamheten, för att kravställa på framtagningen av IT-infrastrukturlösning och IT-säkerhet
 • Tidigare erfarenhet av implementation av nya komplexa tekniska lösningar i befintliga miljöer
 • Arbetserfarenhet av både hot-, risk- och sårbarhetsanalyser i komplex IT-infrastrukturförvaltning.
 • Arbetserfarenheten bör vara erhållen under de senaste fem (5) åren

Meriterande

 • Meriterande om personen har arbetat och har erfarenhet av en stor organisation
 • Personen ska vara drivande, lyssnade, stresstålig eller ha erfarenhet av att jobba agilt
 • Referenser från utförda liknande uppdrag/arbeten är positivt
 • Bekant med ramverket TOGAF
 • Bekant med ramverket ITIL