3 st UX Designer

JobMetz
 •  göteborg
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

3 st. UX-designers för arbete i Havs- och vattenmyndighetens projekt

Uppdragsbeskrivning

Som UX-designer kommer du att ansvara för hela UX-processen, från att identifiera krav och bedriva research, till att skapa wireframes och designa färdiga lösningar som känns intuitiva, skräddarsydda och visuellt tilltalande. Du kommer att arbeta i Scrum-team med fokus på användarupplevelsen tillsammans med utvecklare, testare, kravare samt andra teammedlemmar. Du kommer att arbeta verksamhetsnära för att förstå problem, utmaningar och processer, för att kunna ta fram lösningar med hög kvalitet.

Konsulten ska under uppdraget bland annat genomföra följande uppgifter utöver sedvanliga uppgifter för en UX-designer:

 • Ta fram foldrar och tryckmaterial
 • Ta fram utbildningsmaterial samt vara delaktig i utbildningsleveranser med olika målgrupper
 • Ta fram presentationer
 • Effektkartläggning
 • Målgruppsanalys
 • Uppföljning av mätbara värden kring målgrupper

Ska-krav

Konsult 1 & 2

 • Kompetensnivå 5 (12+ års erfarenhet).
 • Goda kunskaper om användarcentrerad design och erfarenhet av UX-designprocessen från kravställning, research, prototyper till användartestning och leverans.
 • Erfarenhet av att ta in krav från verksamhet för att omsätta dessa i wireframes och flödesschema.
 • Goda kunskaper om interaktionsdesign, vilket inkluderar kunskap om designprinciper, färg, form, typografi och användbarhet.
 • Erfarenhet av att kunna arbeta med designssystem och grafiska riktlinjer.
 • Förmåga att förstå kundönskemål och -behov och kunna driva dessa frågor inom teamets ansvarsområde.
 • God kunskap om Adobe XD.
 • Erfarenhet av JIRA och Confluence.
 • Erfarenhet från effektstyrt arbete i Agila team (Scrum).
 • God presentationsteknik och kan redogöra för olika designval.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Konsult 3

 • Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet).
 • Goda kunskaper om användarcentrerad design och erfarenhet av UX-designprocessen från kravställning, research, prototyper till användartestning och leverans.
 • Erfarenhet av att ta in krav från verksamhet för att omsätta dessa i wireframes och flödesschema.
 • Goda kunskaper om interaktionsdesign, vilket inkluderar kunskap om designprinciper, färg, form, typografi och användbarhet.
 • Erfarenhet av att kunna arbeta med designssystem och grafiska riktlinjer.
 • Förmåga att förstå kundönskemål och -behov och kunna driva dessa frågor inom teamets ansvarsområde.
 • God kunskap om Adobe XD.
 • Erfarenhet av JIRA och Confluence.
 • Erfarenhet från effektstyrt arbete i Agila team (Scrum).
 • God presentationsteknik och kan redogöra för olika designval.

Bör-krav

 • Tidigare erfarenheter från utbildnings-/informationsinsatser.
 • Erfarenhet av arbete på myndighet.

Övrigt

Start: 2023-04-25

Stationeringsort: Göteborg

Omfattning: 100%