Krav och verksamhetsanalytiker

JobMetz
 •  sverige
 •  Data & IT
 •  Heltid
 •  Senior

Krav och verksamhetsanalytiker

Uppdragsbeskrivning

 • Avropet avser 2st konsulter som primärt ska arbeta som krav- och verksamhetsanalytiker.
 • Uppdraget kan bestå bland annat av följande uppgifter:
 • Ansvara för utredning av verksamhetsfrågor.
 • Arbeta med kravfångst och kravspecificering.
 • Verka som stöd för verksamheten i arbetet med att prioritera och fastställa verksamhetskrav.
 • Leda workshops och kravmöten samt genomföra analyser i samråd med verksamhetsansvariga.
 • Dokumentera krav på både övergripande nivå och på mer detaljerad nivå.
 • Konsulten ska primärt arbeta i ett agilt team men andra aktiviteter kan även bli aktuella såsom kravarbete inom projekt eller annat uppdrag hos E-hälsomyndigheten.

Ska-krav

Kompetensnivå 4 (9–12 år).

Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att ansvara för och utföra kravarbete i projekt eller förvaltning, enligt etablerade metoder. Ha kunskap om modeller, metoder, tekniker och verktyg (exempel Confluence och Jira) för kravanalys, och/eller verksamhets-, process- och systemutveckling samt förändringsarbete. Minst 24 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.

Minst fem (5) års erfarenhet av att förbereda och leda workshops. Minst 24 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.

Minst fem (5) års erfarenhet av att leda utredning av verksamhetsfrågor som underlag till kravdokumentation. Minst 24 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.

Kunskap om agila ramverk som SAFe eller liknande och minst två (2) års erfarenhet av arbete i en agil miljö med kravställning enligt agila metoder, såsom Scrum, Kanban eller liknande. Minst 12 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.

Minst tre års erfarenhet av kravarbete i IT-nära verksamheter.

En relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper.

Konsulten ska ha mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

Bör-krav

 • Erfarenhet av verksamhetsutredningar kring eller kravställning på tekniska tjänster (API:er).
 • Kunskap om användningsfallsmodellering, dvs. av att leda och dokumentera användningsfallsmodeller utifrån rollen kravanalytiker.
 • Kunskap om informations- och/eller processmodellering.
 • Erfarenhet av arbete på statlig myndighet.

Övrigt

Start: Så snart som möjligt

Plats: Kalmar eller Stockholm. Det är möjligt att utföra delar av uppdraget på distans dock ska detta ske i dialog med beställaren.